ჩანაწერების სტატისტიკა

წყარო

1344
საარქივო დოკუმენტი 859
პერიოდიკა 471
წიგნი 12
ელ. რესურსი 2

პირი

16681
ქალი 2957
კაცი 12895
დაუდგენელი 824

პირის ტიპები

წევრი 6976
ნამდვილი წევრი 6417
მუდმივი წევრი 385
დამფუძნებელი წევრი 445
დამხმარე წევრი 60
სტიპენდიატი 109
პედაგოგი 1957
სკოლის დირექტორი 151
ბიბლიოთეკის გამგე 77
შემომწირველი 98
ხაზინადარი 6

ფაქტოიდი

24645
სახელი 2
ავტორობა 5422
თანამდებობა 3897
ორგანიზაცია 3143
პირადი ურთიერთობა 190
განათლება 586
ღონისძიება 10221
მფლობელობა 141
პირადი ინფორმაცია 190
სტატუსი 573
გარდაცვალება 119
ნასამართლეობა 57

გეოგრაფიული ადგილი

647