გრიგორ (გიორგი) ერასტის ძე არონიშიძე

1924 წლის აჯანყების მონაწილე, პედაგოგი

ქსელი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.