ნინო გვარამიასი

1924 წლის აჯანყების მონაწილის მეუღლე, პედაგოგი

ქსელი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.