მარია დავითის ასული კინწურაშვილი

1924 წლის აჯანყების მონაწილის და, პედაგოგი

ქსელი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.