პროკოფი პავლეს ძე კიღურაძე

1924 წლის აჯანყების მონაწილე, პედაგოგი

ქსელი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.