მაშარა სიოს ასული მენაბდე

1924 წლის აჯანყების მონაწილის და, პედაგოგი

ქსელი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.