ფასტო ბეგლარის ძე ნაკაშიძე

1924 წლის აჯანყების მონაწილე, პედაგოგი

ქსელი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.