ნიკოლოზ სუკაჩევი

1924 წლის აჯანყების მონაწილის მამა, პედაგოგი

ქსელი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.