*მომზადებულია პროგრამული უზრუნველყოფა Gephi-ისა და რაფაელ ველტის gexf-js ხელსაწყოს გამოყენებით.