ჩანაწერების სტატისტიკა

წყარო

1703
საარქივო დოკუმენტი 807
პერიოდიკა 878
წიგნი 14
ელ. რესურსი 4

პირი

17193
ქალი 3018
კაცი 13283
დაუდგენელი 890

პირის ტიპები

წევრი 6941
ნამდვილი წევრი 6788
მუდმივი წევრი 385
დამფუძნებელი წევრი 449
დამხმარე წევრი 62
სტიპენდიატი 113
პედაგოგი 2106
სკოლის დირექტორი 158
ბიბლიოთეკის გამგე 81
შემომწირველი 104
ხაზინადარი 6

ფაქტოიდი

29471
სახელი 8
ავტორობა 7156
თანამდებობა 4453
ორგანიზაცია 3574
პირადი ურთიერთობა 211
განათლება 623
ღონისძიება 12134
მფლობელობა 191
პირადი ინფორმაცია 211
სტატუსი 582
გარდაცვალება 155
ნასამართლეობა 80

გეოგრაფიული ადგილი

706