ჩანაწერების სტატისტიკა

წყარო

1486
საარქივო დოკუმენტი 802
პერიოდიკა 669
წიგნი 13
ელ. რესურსი 2

პირი

17126
ქალი 3006
კაცი 13246
დაუდგენელი 872

პირის ტიპები

წევრი 6945
ნამდვილი წევრი 6791
მუდმივი წევრი 386
დამფუძნებელი წევრი 448
დამხმარე წევრი 62
სტიპენდიატი 112
პედაგოგი 2046
სკოლის დირექტორი 151
ბიბლიოთეკის გამგე 77
შემომწირველი 102
ხაზინადარი 6

ფაქტოიდი

27818
სახელი 2
ავტორობა 6585
თანამდებობა 4246
ორგანიზაცია 3537
პირადი ურთიერთობა 185
განათლება 610
ღონისძიება 11415
მფლობელობა 153
პირადი ინფორმაცია 185
სტატუსი 575
გარდაცვალება 141
ნასამართლეობა 72

გეოგრაფიული ადგილი

677