ჩანაწერების სტატისტიკა

წყარო

1471
საარქივო დოკუმენტი 802
პერიოდიკა 654
წიგნი 13
ელ. რესურსი 2

პირი

17051
ქალი 2994
კაცი 13187
დაუდგენელი 868

პირის ტიპები

წევრი 6945
ნამდვილი წევრი 6737
მუდმივი წევრი 386
დამფუძნებელი წევრი 448
დამხმარე წევრი 62
სტიპენდიატი 112
პედაგოგი 2025
სკოლის დირექტორი 151
ბიბლიოთეკის გამგე 77
შემომწირველი 102
ხაზინადარი 6

ფაქტოიდი

27528
სახელი 2
ავტორობა 6556
თანამდებობა 4220
ორგანიზაცია 3503
პირადი ურთიერთობა 184
განათლება 608
ღონისძიება 11231
მფლობელობა 149
პირადი ინფორმაცია 184
სტატუსი 575
გარდაცვალება 133
ნასამართლეობა 72

გეოგრაფიული ადგილი

676