ჩანაწერების სტატისტიკა

წყარო

1890
საარქივო დოკუმენტი 808
პერიოდიკა 1064
წიგნი 14
ელ. რესურსი 4

პირი

17333
ქალი 3036
კაცი 13327
დაუდგენელი 969

პირის ტიპები

წევრი 6917
ნამდვილი წევრი 6783
მუდმივი წევრი 384
დამფუძნებელი წევრი 447
დამხმარე წევრი 61
სტიპენდიატი 113
პედაგოგი 2134
სკოლის დირექტორი 157
ბიბლიოთეკის გამგე 80
შემომწირველი 246
ხაზინადარი 7

ფაქტოიდი

30718
სახელი 14
ავტორობა 7488
თანამდებობა 4689
ორგანიზაცია 3626
პირადი ურთიერთობა 229
განათლება 633
ღონისძიება 12709
მფლობელობა 203
პირადი ინფორმაცია 229
სტატუსი 572
გარდაცვალება 170
ნასამართლეობა 87

გეოგრაფიული ადგილი

716