6914 წევრი
*291 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
6414 ნამდვილი წევრი
*41 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
385 მუდმივი წევრი
*14 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
413 დამფუძნებელი წევრი
*2 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
60 დამხმარე წევრი
*7 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
109 სტიპენდიატი
*6 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
1956 პედაგოგი
*347 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
152 სკოლის დირექტორი
*47 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
77 ბიბლიოთეკის გამგე
*21 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
98 შემომწირველი
*9 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
5 ხაზინადარი
*0 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.