6065 წევრი
*284 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
5668 ნამდვილი წევრი
*41 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
376 მუდმივი წევრი
*14 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
357 დამფუძნებელი წევრი
*2 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
60 დამხმარე წევრი
*7 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
110 სტიპენდიატი
*6 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
1988 პედაგოგი
*347 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
154 სკოლის დირექტორი
*46 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
78 ბიბლიოთეკის გამგე
*21 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
97 შემომწირველი
*9 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
5 ხაზინადარი
*0 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.