6009 წევრი
*288 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
6050 ნამდვილი წევრი
*40 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
386 მუდმივი წევრი
*14 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
355 დამფუძნებელი წევრი
*2 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
60 დამხმარე წევრი
*7 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
110 სტიპენდიატი
*6 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
1976 პედაგოგი
*347 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
155 სკოლის დირექტორი
*47 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
77 ბიბლიოთეკის გამგე
*21 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
96 შემომწირველი
*9 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
5 ხაზინადარი
*0 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.