6985 წევრი
*332 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
6438 ნამდვილი წევრი
*40 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
384 მუდმივი წევრი
*14 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
445 დამფუძნებელი წევრი
*4 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
62 დამხმარე წევრი
*7 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
112 სტიპენდიატი
*9 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
1971 პედაგოგი
*357 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
150 სკოლის დირექტორი
*46 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
77 ბიბლიოთეკის გამგე
*21 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
98 შემომწირველი
*9 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
6 ხაზინადარი
*0 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.