6176 წევრი
*289 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
4869 ნამდვილი წევრი
*34 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
341 მუდმივი წევრი
*14 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
333 დამფუძნებელი წევრი
*2 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
64 დამხმარე წევრი
*9 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
85 სტიპენდიატი
*4 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
2015 პედაგოგი
*358 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
162 სკოლის დირექტორი
*53 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
50 ბიბლიოთეკის გამგე
*20 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
65 შემომწირველი
*8 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
5 ხაზინადარი
*0 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.