6062 წევრი
*289 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
5674 ნამდვილი წევრი
*40 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
341 მუდმივი წევრი
*14 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
355 დამფუძნებელი წევრი
*2 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
63 დამხმარე წევრი
*9 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
94 სტიპენდიატი
*6 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
2011 პედაგოგი
*356 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
160 სკოლის დირექტორი
*52 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
77 ბიბლიოთეკის გამგე
*21 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
99 შემომწირველი
*11 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
5 ხაზინადარი
*0 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.