ქშწკგს პროსოპოგრაფია

სტატისტიკა

სტატისტიკა

5460 წევრი
*144 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
5718 ნამდვილი წევრი
*51 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
371 მუდმივი წევრი
*12 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
401 დამფუძნებელი წევრი
*5 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
56 დამხმარე წევრი
*2 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
104 სტიპენდიატი
*7 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
1914 პედაგოგი
*359 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
141 სკოლის დირექტორი
*38 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
75 ბიბლიოთეკის გამგე
*21 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
251 შემომწირველი
*111 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
7 ხაზინადარი
*1 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
4 აფილირებული პირი
*0 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
0 საპატიო წევრი
*0 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
66 განყოფილება