ქშწკგს პროსოპოგრაფია

სტატისტიკა

სტატისტიკა

5464 წევრი
*133 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
5720 ნამდვილი წევრი
*51 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
371 მუდმივი წევრი
*10 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
401 დამფუძნებელი წევრი
*5 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
55 დამხმარე წევრი
*2 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
105 სტიპენდიატი
*7 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
1918 პედაგოგი
*355 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
144 სკოლის დირექტორი
*39 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
75 ბიბლიოთეკის გამგე
*21 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
255 შემომწირველი
*114 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
7 ხაზინადარი
*2 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
4 აფილირებული პირი
*0 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
0 საპატიო წევრი
*0 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
66 განყოფილება