გიუმრი (ყოფილი ალექსანდროპოლი და ლენინაკანი), სომხეთი