ველიამინოვის (ლ. დუმბაძის, ზაკფედერაციის, ჭავჭავაძის, დღევანდელი შალვა დადიანის) ქუჩა, №2