ქშწკგს პროსოპოგრაფია

ადგილები

რეგისტრირებული ადგილები851

ჩიხა

იმერეთის მხარის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი

შუქრუთი

იმერეთის მხარის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

შომახეთი

იმერეთის მხარის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ღარიხევი

იმერეთის მხარის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ქვედა მესხეთი

იმერეთის მხარის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი

ფარცხნალი

იმერეთის მხარის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ფუთი

იმერეთის მხარის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ტაბაკინი

იმერეთის მხარის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

სპეთი

იმერეთის მხარის საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელი

სკანდე

იმერეთის მხარის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი

არადეთი

სოფელი ქარელის მუნიციპალიტეტში

საღანძილე

იმერეთის მხარის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

პატარა ცემი

სამცხე-ჯავახეთის მხარის ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ტოლათსოფელი

თიანეთის მუნიციპალიტეტის ღულელების თემის სოფელი

სალომინაო

იმერეთის მხარის ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელი

რკვია

იმერეთის მხარის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელი

რიკოთი

უღელტეხილი იმერეთის მხარეში

ერკეთი

გურიის მხარის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

გომუხაყრუა

იმერეთის მხარის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელი

მუხურა

იმერეთის მხარის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

მაქათუბანი

იმერეთის მხარის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელი

მელაური

იმერეთის მხარის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელი

მერევი

იმერეთის მხარის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

კუშუბაური

იმერეთის მხარის ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ითხვისი

იმერეთის მხარის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელი