6927 წევრი
*315 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
6792 ნამდვილი წევრი
*71 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
385 მუდმივი წევრი
*15 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
448 დამფუძნებელი წევრი
*5 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
62 დამხმარე წევრი
*7 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
113 სტიპენდიატი
*8 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
2111 პედაგოგი
*385 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
158 სკოლის დირექტორი
*45 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
79 ბიბლიოთეკის გამგე
*22 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
178 შემომწირველი
*38 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
7 ხაზინადარი
*1 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
4 აფილირებული პირი
*0 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.