6944 წევრი
*318 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
6788 ნამდვილი წევრი
*72 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
386 მუდმივი წევრი
*15 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
449 დამფუძნებელი წევრი
*5 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
62 დამხმარე წევრი
*7 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
112 სტიპენდიატი
*8 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
2084 პედაგოგი
*379 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
157 სკოლის დირექტორი
*46 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
81 ბიბლიოთეკის გამგე
*24 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
104 შემომწირველი
*11 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
6 ხაზინადარი
*0 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.