6945 წევრი
*318 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
6791 ნამდვილი წევრი
*72 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
386 მუდმივი წევრი
*15 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
448 დამფუძნებელი წევრი
*4 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
62 დამხმარე წევრი
*7 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
112 სტიპენდიატი
*9 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
2046 პედაგოგი
*370 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
151 სკოლის დირექტორი
*46 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
77 ბიბლიოთეკის გამგე
*21 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
102 შემომწირველი
*10 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.
6 ხაზინადარი
*0 ცნობილია მხოლოდ გვარი და/ან ინიციალი.