წყარო: რუსუდან ორბელის დეპეშა ქრისტინე შარაშიძისადმი. ულოცავს 1-ლ მაისს, 1957
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
თარიღი: 01 აპრილი, 1957 წელი
გამოცემის ნ.:
გვერდების რაოდენობა: 1
გვერდი:
გამოცემის ადგილი: რუსეთი
ენა: რუსული
გამომცემელი: ხელნაწერთა ეროვნული ცენრტი
დაცულია: ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
შიფრი: ქრისტინე გიორგის ასული შარაშიძის არქივი l სხვადასხვა პირთა წერილები ქრისტინე (ჩიტო) შარაშიძისადმი N-1551
კომენტარი:
ლინკი: