წყარო: ძველი ქართული ნაბეჭდი წიგნების ჩაბარების აქტი, წიგნების სიით. ხელმოწერილია ირ. სონღულაშვილისა და ქრ. შარაშიძის მიერ, 1934 | 26 იანვარი
წყაროს ტიპი: საარქივო დოკუმენტი
თარიღი: 26 იანვარი, 1934 წელი
გამოცემის ნ.:
გვერდების რაოდენობა:
გვერდი: 8
გამოცემის ადგილი: თბილისი, საქართველო
ენა: ქართული
გამომცემელი: ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
დაცულია: ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
შიფრი: ქრისტინე გიორგის ასული შარაშიძის არქივი l მიმართვები, საქმიანი მიწერ-მოწერა, სიტყვები N-1216
კომენტარი: ოქმი დაცულია ორ ცალად. პირველი ოქმის წიგნების სიაში N-34 გამორჩენილია
ლინკი: