ქშწკგს პროსოპოგრაფია

ადგილები

რეგისტრირებული ადგილები851

5 rue Biscornet

პარიზი, საფრანგეთი

Fontenay-sous-Bois

პროვინცია საფრანგეთში

აბარი

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

აბასთუმანი

სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელი

აბაშა

სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარის აბაშის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრი

აბედათი

სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარის მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელი

აბისი

შიდა ქართლის მხარის ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელი

აგარა

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ავლაბარი

თბილისი, საქართველო

ავნევი

თიღვის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ავჭალა

გლდანის რაიონის ნაწილი

აკაურთა

ქვემო ქართლის მხარის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელი, თემის ცენტრი

აკეთი

გურიის მხარის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ალაგირი

ჩრდილოეთ ოსეთის ქალაქი

ალი

შიდა ქართლის მხარის ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ალიბეგლო

ქართველი ინგილოებით დასახლებული სოფელი ისტორიულ ჰერეთში, დღევანდელი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კახის რაიონში.

ალისუბანი

იმერეთის მხარის თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ამაღლება (ვანი)

იმერეთის მხარის ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ამაღლება (ჩოხატაური)

გურიის მხარის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი

ამაშუკეთი

(ყოფ. ციხისძირი) ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

ამბროლაური

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარის ადმინისტრაციული ცენტრი

ანაგა

კახეთის მხარის სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელი