ქშწკგს პროსოპოგრაფია

ფაქტები

რეგისტრირებული ფაქტები40539

ტიპი: ღონისძიება

სახელმწიფო თეატრში საქველმოქმედო მიზნით გაიმართა მოხსენებათა დილა. მოხსენებები ეხებოდა დენიკინის განზრახვას ამიერკავკასიის რესპუბლიკების წინააღმდეგ გამოლაშქრების შესახებ. მოხსენებით გამოვიდნენ როგორც საქართველოს, ასევე აზერბაიჯანის მხრიდანაც. თავის გამოსვლაში საგარეო საქმეთა მინისტრი გეგეჭკორი ხალხს უმტკიცებდა, რომ საქართველოს მთავრობამ ყველაფერი გააკეთა შეიარაღებული დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად. ასევე აღინიშნა დენიკინის წარმომადგენლის, ინგლისელი გენერლის არაობიექტური დამოკიდებულება.

ტიპი: ღონისძიება

დღის პირველ საათზე საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა კირიონ II-მ, თბილელი მიტროპოლიტი ლეონიდეს, ურბნელი დავითის და თბილელი სამღვდელოების თანამწირველობით, სამადლობელი პარაკლისი გადაიხადა სიონის ტაძარში საქართველოს დამოუკიდებლობის გამო.

ტიპი: თანამდებობა

საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველ ხანებში მთავრობას მიუმართავს დავით ჭავჭავაძისათვის თხოვნით, ცხენოსანი ჯარი შეექმნა, მაგრამ მას საკუთარი პირობები წამოუყენებია, ალექსანდრე სულხანიშვილის თქმით, (ინფორმაცია არაზუსტია) ის მოითხოვდა სამი ბრიგადის ჩამოყალიბების უფლებასა და სრულ უფლებამოსილების მიღებას მტკიცე დისციპლინის შესატანად ჯარში. რის გამოც მთავრობა არ დათანხმდა. ცოტა დროის გასვლის შემდეგ კვლავ მიმართა მთავროიბამ თხოვნით, სასწრაფოდ შეექმნა ცხენოსანთა ჯარი, მაგრამ ჭავჭავაძე უარზე იდგა, ასეთ მოკლე ხანში, მტერი რომ კარს არის მომდგარი ვერ მოვასწრებ ჩამოყალიბებასო. ნოე ჟორდანიას მიუმართავს : გვიშველე თავადო, სამშობლო განსაცდელშია. თქვენც ისევე უნდა დაგვეხმაროთ ამ გაჭირვების ჟამს ,როგორც თქვენს მამა- პაპას უბრძოლია ქვეყნისათვისო.

ტიპი: ღონისძიება

1917 წლის დამლევს, მას შემდეგ, რაც გენერალმა მაზნიაშვილმა არტილერია გააგზავნა მახათას მთისა და სოღანლუღის ქედის დასაკავებლად, იგი გაემართა სამხედრო სკოლისაკენ სადაც თავი მოუყარა ხევსურთა დანაყოფებს (ოთხასამდე კაცი) და თავისუფალ ჯარისკაცებს კაპიტან ჯაფარიძის სუდენტთა ათასეულიდან და გაგზავნა არტილერიის დასაცავად თავად კი ისევ მთავრობის თავმჯდომარესთან გაემართა საქმის ვითარების მოსახსენებლად. მოხსენების შემდეგ იგი შეუერთდა არტილერიას მახათას მტაზე. საჭირო ზომებისა და ულტიმატუმის თავის დროზე წარდგენის გამო, მტრის ეშელონები მთავრობის გადადგომის ნაცვლად სურსათს, ტანისამოსსა და ცხენის საკვებს დასჯერდნენ და ბაქოსკენ გასწიეს, თუმცა მთავრობა კვლავაც შიშობდა, რომ ეშელონებს შეეძლოთ ფოილოს ხიდთან გადმოსხდომა და თბილისზე იერიშის მიტანა.

ტიპი: ავტორობა

სახელმწიფო მზრუნველობის კომისარის სახელზე 1918 წლის 14 მარტს გაიგზავნა წერილი, რომლის თანახმადაც კავკასიის ჯარის დემობილიზაციის გამო, ექიმები, რომლებიც საერთო გაწვევისას მსახურობდნენ , ეხლა განთავისუფლებულნი არიან საქმიანობისგან და უნდა დაუბრუნდნენ თავიან მუდმივ სამუშაოს. შესამჩნევი ეპიდემიის ზრდის გამო ,გუბერნიისა და სამხარეო კომისარიატებმა სამედიცინო პუნქტებს უნდა მოთხოვონ, შეუსრულებლობის შემთხვევაში ჩაითვლებიან, როგორც სამსახურის დამტოვებლები.ამ წერილს ხელს აწერენ სამედიცინო სამმართველოს კომისარი ვლადიმერ მახვილაძე და საქმთა მმართველი მმართველი ფ, ფეხნერი

ტიპი: ღონისძიება

1924 წლის თებერვალში გაიმართა განათლების მუშაკთა მესამე ყრილობა, სადაც „პროფ. ნუცუბიძემ კმაყოფილებით აღნიშნა სახ. გან. კომ.-ის (კერძოდ, კომისარ დავით კანდელაკის) განცხადება იმის შესახებ, რომ საქ. უნივერსიტეტმა გაამართლა მასზე დამყარებული იმედები.“

ტიპი: ავტორობა

ნინო ანდრონიკაშვილმა შეადგინა სია წიგნებისა, რომელიც უნდა გაეგზავნათ სიღნაღში გასაყიდათ.

ტიპი: ავტორობა

ივანე ჯავახიშვილის გამოკვლევით ლობიოს თესლი საქართველოში XVI საუკუნიდან უნდა შემოსულიყო, სავარაუდოთ ამერიკიდან, გურიის საშუალებით.

ტიპი: ავტორობა

ქრისტინე შარაშიძემ სტალინს მისწერა, რომ საჭირო იყო „წერა–კითხვის წიგნთსაცავისა“ და საისტორიო–საეთნოგრაფიო ბიბლიოგრაფიის წიგნადი ფონდების შევსება გატანილი წიგნების დაბრუნებით, ფონდების შემოწმება ელენე კარიჭაშვილისა და იროდიონ სონღულაშვილის მონაწილეობით და ასევე საგანგებოდ შერჩეულ კომისიისგან ამ ფონდების დაცვისა და გამოყენების საკითხის მოგვარება.

ტიპი: ავტორობა

გულეიკარის საზოგადოების სკოლის მასწავლებელმა დავით ფირცხლავამ გააკეთა განცხადება წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების სახელზე, მისთვის წიგნების გასაგზავნად.

ტიპი: ღონისძიება

თელავში წმ. ნინოს სასწავლებლის პედაგოგიური საბჭოს პირი თელავის ქალაქის თავს წერს, რომ სამინისტროს საწინააღმდეგო არაფერი აქვს თავისუფალ საათებში სომეხთა გიმნაზიას დაეთმოს სასწავლებლის შენობა.ეს საკითხი მოეგვარებინათ ქალაქის თავთან შეთანხმებით. 1918 წლის 24 ოქტომბერს ხელს აწერს განათლების მინისტრი გ.ლასხიშვილი.

ტიპი: ღონისძიება

საქართველოს მუზეუმის დირექტორის მიერ გაცემული თავისუფალი დღეების წიგნაკის მიხედვით ქრისტინე შარაშიძე ისვენებდა 22 იანვარს, 1 და 2 მაისს და 7 და 8 ნოემბერს.

ტიპი: განათლება

1918 წლის 18 ივლისს მიხეილ ვლადიმერის ძე აბრამიშვილი საქართველოს რესპუბლიკის სახალხო განათლების მინისტრს თხოვნით მიმართავს, რომ დანიშნოს მასწავლებლად თბილისის ერთ-ერთ ქართულ გიმნაზიაში. დაასრულა დორპატის უნივერსიტეტის საისტორიო-საფილოლოგო ფაკულტეტის სიტყვიერების განყოფილება 1918 წლის 26 იანვარს. შეუძლია ასწავლოს: 1.ქართული ენა და ლიტერატურა, 2.საქართველოს ისტორია, 3.მსოფლიო ისტორია, 4.ფსიქოლოგია და ლოღიკა. ასევე, ადგენს მოწმობას სასწავლებლის დაარულების შესახებ. უთითებს მისამართს : გუნიბის ქუჩა, სახლი #58. მოწმობა სასწავლებლის დასრულების შესახებ წაიღო #3 1919 წლის 7 თებერვალს.

ტიპი: ორგანიზაცია

ალექსანდრე დგებუაძის ცნობით, საქართველოში მოქმედებდა 2456 სამრეწველო და წესებულება. მათგან 492 კერძო პირების საკუთრება იყო, 716 – სახელმწიფოსი, დანარჩენი 1248 კი იყო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია (ერობის, თვითმმართველობის და ა. შ.).

ტიპი: ღონისძიება

საქართველოში სომხებმა მოაწყეს ოსმალეთის წინააღმდეგ მანიფესტაცია, სადაც სიტყვით გამოვიდა დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარე ალექსანდრე ლომთათიძე.

ტიპი: ღონისძიება

ნიკოლოზ მიწიშვილის სტატიის მიხედვით, ბენია ჩხიკვიშვილმა დახურა ბათუმის ერთადერთი ქართული გაზეთი – „მთლიანი საქართველო“ ტიციან ტაბიძის წერილის, „ირრედენტას“ გამო.

ტიპი: ღონისძიება

ნიკოლოზ მიწიშვილმა გამოსცა ქართველი პოეტების წიგნი რუსულად, თარგმანზე მუშაობდნენ: სერგეი რაფალოვიჩი, ოსიპ მანდელშტამი, ვალერიან გაფრინდაშვილი, სერგეი გოროდეცკი და სხვები.

ტიპი: ღონისძიება

ალექსანდრე მირზოევმა განათლების კომისარიატთან დაარსებულ აღმოსავლეთ ხელოვნების შემსწავლელ ინსტიტუტს გადასცა ბინა და ბიბლიოთეკა.

ტიპი: ღონისძიება

იაკობ ნიკოლაძემ გამოაქანდაკა შოთა რუსთაველის ბიუსტი თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისთვის.

ტიპი: ღონისძიება

1918 წელს გიორგი ლაფანაშვილი და მიხა პაპუნაშვილი სოფელ ჭილურტში შეხვდნენ სოფლის მცხოვრებლებს და გააცნეს გლეხობას ბოლშევიკების პროგრამა. ხალხმა პარტიის ლოზუნგის ქვეშ დადო ფიცი, რომ რევოლუციისა და საბჭოთა ხელისუფლებისათვის არაფერს დაიშურებდა.

ტიპი: ღონისძიება

1918 წელს გიორგი ლაფანაშვილმა და მიხა პაპუნაშვილმა მიტინგი ჩაატარეს სოფელ ლამისყანაში.

ტიპი: ღონისძიება

1918 წელს სოფელ წილკაანიდან დაიბარეს ურემი სომხეთის ნაციონალური საბჭოს სამხედრო ბაზიდან ნივთების გასატანად, ურემი გაფორმდა თედო შუშიაშვილის სახელზე , ყვირილის ქუჩაზე, სადაც მოთავსებული იყო ბოლშევიკების საიდუმლო იარაღის საწყობი.

ტიპი: ღონისძიება

გიორგი ლაფანაშვილმა და ვანო შუშიაშვილმა ურემი დატვირთეს იარაღით და საბურთალოს დაღმამდი მიიყვანეს.